Tips til barn som liker å tegne

Uteaktivitet i sommer

Har du barn som er glad i å tegne? Tar du med tegnesakene ute kan du utnytte solen og skyggene den kaster. 

Still opp favorittfigurer, dyr, biler og dinosaurer på et papir som ligger i solen. Vend figuren så den kaster best mulig skygge og tegn etter strekene til skyggen. 

Tegn etter skygger

tegne etter skygger

lære å tegne

tegne etter skygger

Fargelegging og tegning har for mange en helsegevinst. I følge forskning gir tegning avkobling og reduserer stress. For mange skaper det en indre ro og gir tilløp til kreativitet.

Det samme gjelder for oss voksne også.

Skyggetegning er en kjempekoselig og fin uteaktivitet når solen skinner. 

 

7 tips til trening du kan gjøre sammen med barna se her